Kinderen Geboren voor 1 januari 2019

Kinderen geboren voor 1 januari 2019 

Basisbedrag 

 

eerste kind  

€ 93,93 

tweede kind  

€ 173,80 

vanaf derde kind 

€ 259,49 

 

 

Maandelijkse leeftijdsbijslag 

 

6 tot 11 jaar 

€ 32,63 

12 tot 17 jaar 

€ 49,86 

vanaf 18 jaar 

€ 63,40 

 

 

Maandelijkse leeftijdsbijslag oudste kind dat geen toeslag ontvangt* 

 

6 tot 11 jaar 

€ 16,36 

12 tot 17 jaar 

€ 24,92 

vanaf 18 jaar 

€ 28,72 

 

 

Kinderbijslag voor wezen die één of beide ouders verloren hebben voor 2019

€ 360,83 

 

 

Zorgtoeslagen voor kinderen met specifieke ondersteuningsbehoefte 

Minstens 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de drie pijlers 

 

 

€ 82,37 

6 – 8 punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 

€ 109,70 

9 – 11 punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 

€ 255,99 

6 – 8 punten over de drie pijlers en ten minste 4 punten in de 1ste pijler 
9 – 11 punten in de drie pijlers en ten minste 4 punten in de 1ste pijler 
12 – 14 punten over de drie pijlers 

€ 422,56 

15 – 17 punten over de drie pijlers 

€ 480,49 

18 – 20 punten over de drie pijlers 

€ 514,80 

+ 20 punten over de drie pijlers 

€ 549,12 

 

 

Pleegzorgtoeslag 

€ 63,03 

 

 

Sociale toeslag 

 

eerste kind  

€ 47,81 

tweede kind  

€ 29,64 

derde kind en volgende 

€ 5,20 

 

 

Toeslag voor langdurig zieken en arbeidsongeschikten en mindervaliden 
Kind dat basisbedrag van € 93,93 ontvangt, zal in dit geval een toeslag krijgen van € 102,88 in plaats van € 47,81. 

€ 102,88 

 

 

Verhoging toeslag voor eenoudergezinnen 
Kind dat basisbedrag van € 259,49 ontvangt, zal in dit geval een toeslag krijgen van € 23,90 in plaats van € 5,20. 

€ 23,90 

 

 

Schoolbonus 

 

 

 

0-4 jaar  

€ 20,40 

5-11 jaar  

€ 35,70 

12-17 jaar  

€ 51,00 

18-24 jaar  

€ 61,20 

Bedragen geldig vanaf 01.09.2018

*Oudste kinderen die een toeslag ontvangen, krijgen de maandelijkse leeftijdsbijslag. Voor deze kinderen wordt geen gehalveerde leeftijdsbijslag toegepast.

**Enkel toepassing derde categorie als er vanaf 01/01/2019 een derde of volgend kind wordt geboren of instroomt in de nieuwe regeling. Voor dit kind wordt de sociale toeslag, die voorzien is in die regeling, toegekend. Voor de andere kinderen wordt de sociale toeslag toegekend zoals in de overgangsmaatregel voorzien is.