Een startbedrag, basisbedrag en schoolbonus voor elk kind
Groeipakket_Afbeelding keuken

In het Groeipakket zitten drie bedragen die gelden voor elk kind. Ze gelden zonder meer voor elk kind dat in Vlaanderen gedomicilieerd is.

De twee eerste bedragen noemen we: het startbedrag en het basisbedrag. Beide bedragen zijn voor ieder kind gelijk. Ze zijn bedoeld om elk kind de kans te geven zich te ontwikkelen en ondersteunen de ouders daarbij.

Voor elk kind is er in augustus nog een extra duwtje in de rug voor de start van het schooljaar, de schoolbonus.

DUS :

  1. Elk kind krijgt eenmalig een startbedrag van 1.100 euro bij zijn geboorte of bij zijn adoptie.
  2. Elk kind krijgt elke maand een basisbedrag van 160 euro.
  3. Elk kind krijgt in augustus een schoolbonus afhankelijk van de leeftijd.