Huizen van het Kind

Decretaal is een formele samenwerking voorzien tussen de uitbetalers van het Groeipakket en de Huizen van het Kind met het oog op een goed uitgewerkte loketfunctie. Deze functie is fysiek (o.a. via de loketten van de uitbetalers, de Huizen van het Kind, ... ) en via contact op afstand (via telefoon, chat, mails, website, enz.).

We streven naar voldoende geografische bereikbaarheid en spreiding. Hierbij is er aandacht voor aanwezigheid, en ondersteuning van de ouders, in de Huizen van het Kind. In het voorjaar van 2017 werd de samenwerking tussen de uitbetalers van het Groeipakket en de Huizen van het Kind verder geconcretiseerd. De minimale dienstverlening alsook de bijhorende werkafspraken werden vastgelegd in een samenwerkingskader.