Uitgangspunt

Uitgangspunt
De participatietoeslagen stimuleren gezinnen om gebruik te maken van kinderopvang of onderwijs.
De participatietoeslagen zijn op maat van het kind en verbonden aan voorwaarden.

Toeslagen als extra ondersteuning
Groeipakket banner

Het startbedrag, basisbedrag en de schoolbonus zijn er voor elk kind. Daar kunnen nog extra’s bovenop komen: toeslagen.

Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig om te groeien. Voor hen voorziet het Groeipakket de zorgtoeslagen en de sociale toeslag.

Omdat kinderen meer kansen krijgen naarmate ze deelnemen aan kinderopvang en onderwijs, zitten er in het Groeipakket toeslagen die de deelname stimuleren: de participatietoeslagen.

De zorgtoeslagen

Bedoeling
Wezen, halfwezen, pleegkinderen en kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften extra ondersteunen.

Bedragen

  • Een weeskind krijgt bovenop het basisbedrag nog eens 160 euro. Een halfwees 80 euro en een pleegkind 61 euro.
  • Een kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte, zijnde een beperking, een chronische ziekte of aandoening, krijgt een zorgtoeslag die mee de gevolgen van die ondersteuningsbehoefte opvangt.

Met betrekking tot de zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte, is het belangrijk te vermelden dat vanaf september 2017 elk kind dat deze zorgtoeslag krijgt vanaf 12 punten, automatisch recht heeft op een basisondersteuningsbudget van 300 euro per maand.

Dit zijn ongeveer 5.000 kinderen en jongeren tot 21 jaar. Kinderen met minstens 18 punten krijgen reeds de tegemoetkoming niet-medische zorgen binnen de zorgverzekering.

De sociale toeslag

Bedoeling
Kinderen uit gezinnen met minder inkomen alle kansen geven om zich te ontwikkelen.

Bedrag
Het bedrag van de sociale toeslag is afhankelijk van het inkomen en de grootte van het gezin en varieert tussen de 50 en 80 euro per kind per maand.

 

JAARINKOMEN ≤ €30.386,52 €30.386,52 euro tot €60.000
1 of 2 kinderen €50 per kind, per maand geen toeslag
Meer dan 2 kinderen €80 per kind, per maand €60 per kind, per maand
De drie participatietoeslagen

De kinderopvangtoeslag
Wie gebruik maakt van kinderopvang waar ouders niet betalen op basis van hun inkomen kan rekenen op een kinderopvangtoeslag van 3,17 euro per opvangdag.

De kleutertoeslag
Kleuters van 3 die ingeschreven zijn in het onderwijs en kinderen van 4 jaar die ingeschreven blijven en voldoende aanwezig zijn op school krijgen 130 euro extra per jaar.

De schooltoeslag
En vanaf 3 jaar kunnen kinderen die opgroeien in een gezin met een lager inkomen ook rekenen op een schooltoeslag. Het bedrag is afhankelijk van het inkomen van het gezin en wordt per schooljaar toegekend.

LEEFTIJD BEDRAG
3 - 5 jaar Gemiddeld €98/jaar
6 - 12 jaar Gemiddeld €148/jaar
12 - 18 jaar Gemiddeld €682/jaar
18+ €50/jaar (bovenop studietoelage)