Toeslagen als extra ondersteuning
Groeipakket banner

Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig om te groeien. Voor hen voorziet het Groeipakket de zorgtoeslagen en de sociale toeslag.

Omdat kinderen meer kansen krijgen naarmate ze deelnemen aan kinderopvang en onderwijs, zitten er in het Groeipakket toeslagen die de deelname stimuleren: de participatietoeslagen.

De zorgtoeslagen

Bedoeling
Wezen, halfwezen, pleegkinderen en kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften extra ondersteunen.

Bedragen

  • Een weeskind krijgt bovenop het basisbedrag 163,20 euro. Een halfwees 81,60 euro en een pleegkind 63,03 euro.
  • Een kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte, krijgt een zorgtoeslag die mee de gevolgen van die ondersteuningsbehoefte opvangt.

Met betrekking tot de zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte, is het belangrijk te vermelden dat vanaf september 2017 elk kind dat deze zorgtoeslag krijgt vanaf 12 punten, automatisch recht heeft op een basisondersteuningsbudget van 300 euro per maand.

Dit zijn ongeveer 5.000 kinderen en jongeren tot 21 jaar. Kinderen met minstens 18 punten krijgen reeds de tegemoetkoming niet-medische zorgen binnen de zorgverzekering.

De sociale toeslag

Bedoeling
Kinderen uit gezinnen met minder inkomen alle kansen geven om zich te ontwikkelen.

Bedrag
Het bedrag van de sociale toeslag is afhankelijk van het inkomen en de grootte van het gezin en varieert tussen de 51 en 81,60 euro per kind per maand.

 

JAARINKOMEN ≤ €30.984 €30.984 tot €61.200
1 of 2 kinderen €51 per kind, per maand geen toeslag
Meer dan 2 kinderen €81,60 per kind, per maand €61,20 per kind, per maand
De drie participatietoeslagen

Uitgangspunt

De participatietoeslagen stimuleren gezinnen om gebruik te maken van kinderopvang of onderwijs. De participatietoeslagen zijn op maat van het kind en gebonden aan voorwaarden. Ze worden automatisch toegekend wanneer men er recht op heeft.

De kinderopvangtoeslag
Wie gebruik maakt van Nederlandstalige kinderopvang in Vlaanderen of Brussel waar ouders niet betalen op basis van hun inkomen kan rekenen op een kinderopvangtoeslag van 3,23 euro per kind, per opvangdag.

De kleutertoeslag
Kleuters van 3 die ingeschreven zijn in het Nederlandstalig onderwijs en kinderen van 4 jaar die ingeschreven blijven en voldoende aanwezig zijn op school krijgen 132,60 euro extra per jaar.

De schooltoeslag (vanaf schooljaar 2019-2020)
En vanaf 3 jaar kunnen kinderen die Nederlandstalig onderwijs volgen in Vlaanderen of Brussel ook rekenen op een jaarlijkse schooltoeslag afhankelijk van het inkomen van het gezin.

LEEFTIJD BEDRAG
3 - 5 jaar Gemiddeld €103,70/jaar
6 - 12 jaar Gemiddeld €194/jaar
12 - 18 jaar Gemiddeld €630/jaar
18+ €50/jaar (bovenop studietoelage)