Kinderen geboren na 1 januari 2019

GEZINSBIJSLAGEN

Startbedrag geboorte of adoptie (eenmalig)

€ 1.122

Basisbedrag (maandelijks)

€ 163,20

Schoolbonus (jaarlijks)

 

0-4 jaar

€ 20,40

5-11 jaar

€ 35,70

12-17 jaar

€ 51

18-24 jaar

€ 61,20

Sociale toeslagen (maandelijks)

 

< 2 kinderen

inkomen onder 30.986,17 euro

€ 51 per kind

> 2 kinderen

inkomen onder 30.986,17 euro

€ 81,60 per kind

> 2 kinderen

inkomen tussen 30.986,17 euro en 61.200 euro  

€ 61,20* per kind

Zorgtoeslagen voor kinderen met specifieke ondersteuningsbehoefte (maandelijks)

Minstens 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de drie pijlers

 

 

€ 82,37

6 – 8 punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler

€ 109,70

9 – 11 punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler

€ 255,99

6 – 8 punten over de drie pijlers en ten minste 4 punten in de 1ste pijler
9 – 11 punten in de drie pijlers en ten minste 4 punten in de 1ste pijler
12 – 14 punten over de drie pijlers

€ 422,56

15 – 17 punten over de drie pijlers

€ 480,48

18 – 20 punten over de drie pijlers

€ 514,80

 + 20 punten over de drie pijlers

€ 549,12

Wezentoeslag (maandelijks)

 

Weeskind

€ 163,20

Halfwees

€ 81,60

Pleegzorgtoeslag (maandelijks)

€ 63,03

PARTICIPATIETOESLAGEN

Kinderopvangtoeslag (per opvangdag)

€ 3,23

Kleutertoeslag (jaarlijks)

€ 132,60

Schooltoeslag (jaarlijks)

 

Minimumtoeslag

Volledige toeslag

Uitzonderlijke toeslag

Kleuteronderwijs

€ 103,70

Lager onderwijs

 

€ 121,01

€ 188,19

€ 244,37

Secundair onderwijs

  • Gehuwde/zelf- standige/    alleenstaande leerlingen

 

€ 712,98

€ 3268,73

-

  • Leerlingen in 3de lj. van 3de graad voltijds technisch of beroeps- secundair

extern

intern

€ 280,60

€ 725,16

€ 1132,07

€ 1861,09

€ 1329,23

-

  • Alle anderen voltijds secundair onderwijs

extern

intern

€ 233,75

€ 604,31

€ 943,30

€ 1550,86

€ 1107,57

-

  • Stelsel leren en werken

 

€ 196,55

€ 537,45

€ 693,34

  • Verpleegkun- digen in hoger beroeps- onderwijs

extern

intern

€ 829,80

€ 829,80

€ 1212,27

€ 3640,66

-

-

Hoger onderwijs

€ 50/jaar (boven op de studietoelage, uitbetaald door het Vlaams Ministerie van Onderwijs).

Deze bedragen zijn van toepassing sinds 1 september 2018. Vanaf 2020 worden de bedragen jaarlijks geïndexeerd op een vast moment.