Kinderen geboren voor 1 januari 2019

GEZINSBIJSLAGEN

Basisbedrag* (maandelijks)

 

jongste kind in het gezin op 31/12/2018 

€ 93,93 

tweede jongste kind in het gezin op 31/12/2018

€ 173,80 

overige kinderen in het gezin op 31/12/2018 

€ 259,49 

Maandelijkse leeftijdsbijslag 

 

6 tot 11 jaar 

€ 32,63 

12 tot 17 jaar 

€ 49,86 

vanaf 18 jaar 

€ 63,40 

Maandelijkse leeftijdsbijslag oudste kind dat geen toeslag ontvangt**

 

6 tot 11 jaar 

€ 16,36 

12 tot 17 jaar 

€ 24,92 

vanaf 18 jaar 

€ 28,72 

Maandelijkse leeftijdsbijslag voor gehandicapten die vóór 1 juli 1966 geboren zijn

 

Oudste kind dat geen supplement voor éénoudergezin ontvangt

€ 55,02

Andere kinderen

€ 63,40

Schoolbonus (jaarlijks)

 

0-4 jaar 

€ 20,40

5-11 jaar

€ 35,70

12-17 jaar

€ 51

18-24 jaar

€ 61,20

Verhoogde wezenbijslag

€ 360,83 

Zorgtoeslag voor kinderen met specifieke ondersteuningsbehoefte (maandelijks)

Minstens 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de drie pijlers 

 

 

€ 82,37 

6 – 8 punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 

€ 109,70 

9 – 11 punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 

€ 255,99 

6 – 8 punten over de drie pijlers en ten minste 4 punten in de 1ste pijler 
9 – 11 punten in de drie pijlers en ten minste 4 punten in de 1ste pijler 
12 – 14 punten over de drie pijlers 

€ 422,56 

15 – 17 punten over de drie pijlers 

€ 480,48 

18 – 20 punten over de drie pijlers 

€ 514,80 

+ 20 punten over de drie pijlers 

€ 549,12 

Pleegzorgtoeslag (maandelijks)

€ 63,03 

Sociale toeslag (maandelijks)

 

kind met basisbedrag van € 93,93

€ 47,81 

kind met basisbedrag van € 173,80

€ 29,64 

kind met basisbedrag van € 259,49

€ 5,20 

Toeslag voor langdurig zieken en arbeidsongeschikten en mindervaliden (maandelijks)
Kind dat basisbedrag van € 93,93 ontvangt, zal in dit geval een toeslag krijgen van € 102,88 in plaats van € 47,81. 

€ 102,88 

Verhoging toeslag voor eenoudergezinnen (maandelijks)
Kind dat basisbedrag van € 259,49 ontvangt, zal in dit geval een toeslag krijgen van € 23,90 in plaats van € 5,20. 

€ 23,90 

PARTICIPATIETOESLAGEN

Kinderopvangtoeslag (per opvangdag)

€ 3,23

Kleutertoeslag (jaarlijks)

€ 132,60

Schooltoeslag (jaarlijks)

 

Minimumtoeslag

Volledige toeslag

Uitzonderlijke toeslag

Kleuteronderwijs

€ 103,70

Lager onderwijs

 

€ 121,01

€ 188,19

€ 244,37

Secundair onderwijs

  • Gehuwde/zelf- standige/    alleenstaande leerlingen

 

€ 712,98

€ 3268,73

-

  • Leerlingen in 3de lj. van de 3de graad voltijds technisch of beroeps- secundair

extern

intern

€ 280,60

€ 725,16

€ 1132,07

€ 1861,09

€ 1329,23

-

  • Alle anderen voltijds secundair onderwijs

extern

intern

€ 233,75

€ 604,31

€ 943,30

€ 1550,86

€ 1107,57

-

  • Stelsel leren en werken
 

€ 196,55

€ 537,45

€ 693,34

  • Verpleegkundigen in het hoger beroeps- onderwijs

extern

intern

€ 829,80

€ 829,80

€ 1212,27

€ 3640,66

-

-

Hoger onderwijs

€ 50/jaar (boven op de studietoelage, uitbetaald door het Vlaams Ministerie van Onderwijs)

Deze bedragen zijn van toepassing sinds 1 september 2018. Vanaf 2020 worden de bedragen jaarlijks geïndexeerd op een vast moment

* Het bedrag dat je kind geboren vóór 2019 vandaag krijgt, hangt af van de gezinssamenstelling op 31/12/2018. De gezinssamenstelling op 31/12/2018 kan in sommige situaties ook retroactief bepaald worden.

** Oudste kinderen die een toeslag ontvangen, krijgen de maandelijkse leeftijdsbijslag. Voor deze kinderen wordt geen gehalveerde leeftijdsbijslag toegepast.