Aanwezigheden secundair onderwijs

Secundair onderwijs

Een leerling moet voltijds of deeltijds les volgen aan een erkende onderwijsinstelling en moet voldoende aanwezig zijn. De dagen waarop je kind afwezig was op school door de algemene COVID-19-maatregelen, tellen we mee als aanwezig.

Voltijdse of deeltijdse opleiding

De leerling volgt:

  • een voltijdse opleiding aan een erkende onderwijsinstelling
    of
  • een deeltijdse opleiding aan een erkende onderwijsinstelling voor deeltijds secundair onderwijs
    of
  • deeltijds leerplichtonderwijs (leertijd) aan een Syntra-opleidingscentrum

Verlies schooltoeslag bij ongewettigde afwezigheid

Leerlingen die twee schooljaren na elkaar 30 halve dagen of meer ongewettigd afwezig waren, verliezen de toeslag voor het tweede schooljaar.

Voorbeeld: Jessie was tijdens het schooljaar 2018-2019 31 halve dagen ongewettigd afwezig. In het schooljaar 2019-2020 is ze 30 halve dagen afwezig. Ze verliest de schooltoeslag voor het schooljaar 2019-2020. 

De afwezigheden worden geëvalueerd op de laatste dag van het betrokken schooljaar.

Leerlingen zijn ongewettigd afwezig als ze zonder geldige reden niet op school zijn: met een geldig ziektebriefje zijn ze wettig afwezig.

Bij uitschrijving uit een school moet de leerling opnieuw ingeschreven worden binnen de 15 kalenderdagen.

Je uitbetaler Groeipakket krijgt de afwezigheidsgegevens automatisch door van het ministerie van Onderwijs. Als je het niet eens bent met de afwezigheden, wend je je best tot de school.

Leeftijdsgrens schooltoeslag

Leerlingen in het secundair onderwijs kunnen een toeslag krijgen tot en met het schooljaar waarin ze 22 jaar worden (vakantie inbegrepen).

Er is geen leeftijdsgrens voor leerlingen in:

  • het buitengewoon onderwijs
  • de opleiding HBO5 Verpleegkunde

Het speelt geen rol of de leerling geslaagd is of niet.

Een school in het buitenland of in de Franse of Duitstalige gemeenschap?

Wie in het buitenland naar school gaat, kan een toeslag krijgen als er in Vlaanderen geen gelijkaardige opleiding bestaat.

Ga je naar school in de Franse of Duitstalige gemeenschap in België? Dan kan je een aanvraag doen bij de Franse gemeenschap.

Twijfel je of je in aanmerking komt? Contacteer je uitbetaler Groeipakket.