Andere professionelen

Financiële ondersteuning van kwetsbare gezinnen dankzij gegevensdeling met lokale besturen in Vlaanderen.

Lokale besturen kunnen vanaf vandaag terecht bij Opgroeien met het oog op uitwisseling van gegevens in het kader van de COVID-19-maatregelen voor kwetsbare gezinnen (cfr. decreet van 30.6.2020 en KB van 13 mei 2020).

Opgroeien zal aan lokale besturen die hierom vragen, eenmalig informatie geven over welke gezinnen binnen het Groeipakket een sociale toeslag ontvangen. Met deze gegevens kunnen lokale besturen een gericht, lokaal sociaal beleid voeren. Zij kunnen kwetsbare gezinnen dan een financiële tegemoetkoming toekennen zonder dat gezinnen hiervoor iets hoeven te doen.

Om deze gegevensmededeling mogelijk te maken moet er een protocol gesloten worden tussen Opgroeien en het desbetreffende lokaal bestuur. Geïnteresseerden maken dan via versleutelde elektronische communicatie een lijst over aan Opgroeien met vermelding van alle kinderen van 0 tot 25 jaar gedomicilieerd in hun gemeente. Aansluitend bezorgt Opgroeien via versleutelde elektronische communicatie een lijst terug met de kinderen die recht hebben op de sociale toeslag uit het Groeipakket. Na het ontvangen van de gegevens kan het lokaal bestuur de gezinnen met een kind dat recht geeft op een sociale toeslag, een financiële tegemoetkoming toekennen.

Lokale besturen mogen deze gegevens enkel opvragen en gebruiken om een automatische, financiële tegemoetkoming aan kwetsbare inwoners te voorzien in het kader van de COVID-19-crisis.  

Het standaardprotocol over de gegevensmededeling vanuit Opgroeien aan de lokale besturen, wordt ter beschikking gesteld via de VVSG. De gegevensuitwisseling dient immers te verlopen binnen een vastgelegd kader en op uniforme wijze. Op basis hiervan kan elk lokaal bestuur op korte termijn een concrete vraag tot gegevensuitwisseling richten aan Opgroeien via groeipakket@kindengezin.be.

Intussen wordt ook de piste voor een meer structurele samenwerking op lange termijn onderzocht.

 

Meer info over de sociale toeslag binnen het Groeipakket.