Kinderen geboren na 1 januari 2019

Sinds 2020 worden de bedragen jaarlijks geïndexeerd op een vast moment. De hieronder vermelde bedragen zijn van toepassing sinds 1 september 2020, met een eerste uitbetaling in oktober 2020. 

GEZINSBIJSLAGEN

Startbedrag geboorte of adoptie (eenmalig)

€ 1.144,44

Basisbedrag (maandelijks)

€ 166,46

Schoolbonus (jaarlijks)

 

0-4 jaar

€ 20,81

5-11 jaar

€ 36,41

12-17 jaar

€ 52,02

18-24 jaar

€ 62,42

Sociale toeslagen (maandelijks)

 

1 of 2 kinderen

inkomen onder 31.605,89 euro

€ 52,02 per kind

> 2 kinderen

inkomen onder 31.605,89 euro

€ 83,23 per kind

> 2 kinderen

inkomen tussen 31.605,89 euro en 62.424 euro  

€ 62,42 per kind

Zorgtoeslagen voor kinderen met specifieke ondersteuningsbehoefte (maandelijks)

Minstens 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de drie pijlers

 

 

€ 84,02

6 – 8 punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler

€ 111,89

9 – 11 punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler

€ 261,11

6 – 8 punten over de drie pijlers en ten minste 4 punten in de 1ste pijler
9 – 11 punten in de drie pijlers en ten minste 4 punten in de 1ste pijler
12 – 14 punten over de drie pijlers

€ 431,01

15 – 17 punten over de drie pijlers

€ 490,09

18 – 20 punten over de drie pijlers

€ 525,10

 + 20 punten over de drie pijlers

€ 560,10

Wezentoeslag (maandelijks)

 

Weeskind

€ 166,46

Halfwees

€ 83,23

Pleegzorgtoeslag (maandelijks)

€ 64,29

PARTICIPATIETOESLAGEN

Kinderopvangtoeslag (per opvangdag)

€ 3,29

Kleutertoeslag (jaarlijks)

€ 135,25

Schooltoeslag (jaarbedrag schooljaar 2020-2021)

 

Minimumtoeslag

Volledige toeslag

Uitzonderlijke toeslag

Kleuteronderwijs

€ 105,98

Lager onderwijs

 

€ 123,67

€ 192,33

€ 249,75

Secundair onderwijs

 • Gehuwde/
  zelfstandige/
  alleenstaande leerlingen

 

€ 728,67

€ 3340,64

-

 • Leerlingen in 3de lj. van 3de graad voltijds technisch of beroeps
  secundair

extern

intern

€ 286,77

€ 741,11

€ 1156,98

€ 1902,03

€ 1358,47

-

 • Alle anderen voltijds secundair onderwijs

extern

intern

€ 238,89

€ 617,60

€ 964,05

€ 1584,98

€ 1131,94

-

 • Stelsel leren en werken

 

€ 200,87

€ 549,27

€ 708,59

 • Verpleeg-
  kundigen in hoger beroeps-
  onderwijs

extern

intern

€ 848,06

€ 848,06

€ 1238,94

€ 3720,75

-

-

Hoger onderwijs

€ 51,10/jaar (bovenop de studietoelage, uitbetaald door het Vlaams Ministerie van Onderwijs)