Berekening bedrag schooltoeslag

Het bedrag van de schooltoeslag hangt af van:

 • het type onderwijs
 • je gezinsinkomen
 • je gezinssituatie (gehuwd, zelfstandig, alleenstaand)

Type onderwijs

Afhankelijk van het type onderwijs gelden andere bedragen:

 • kleuteronderwijs

 • lager onderwijs
 • secundair onderwijs
  • voltijds secundair onderwijs
  • derde leerjaar van de derde graad voltijds TSO of BSO
  • stelsel leren/werken
 • HBO5 Verpleegkunde

Er zijn andere bedragen voor interne en externe leerlingen.

Voor leerlingen op internaat ligt de schooltoeslag hoger. De uitbetalers beschikken pas vanaf februari over deze gegevens en doen in maart een automatische bijpassing van het bedrag. Ontvang je het attest vroeger, bezorg het dan meteen aan je uitbetaler.  

Leerlingen op kot die bij hun ouders gedomicilieerd zijn maar een huurcontract van minstens 5 maanden kunnen voorleggen, worden ook als 'intern' beschouwd.

Gezinsinkomen

Als het gezinsinkomen tussen de minimumgrens en de maximumgrens ligt, krijg je een percentage van de volledige toeslag:

Bedrag toeslag = volledige toeslag x [(maximumgrens - gezinsinkomen) / (maximumgrens - minimumgrens)]

Voorbeeld:
•    Het inkomen van je leefeenheid bedraagt 30.000 euro
•    Je gezin heeft 3 punten
•    Je hebt een leerling in het lager onderwijs

Bedrag gedeeltelijke toeslag = 188,19 euro x [(47.089,41 euro − 30.000 euro) / (47.089,41 euro – 25.296,38 euro)] = 188,19 euro x (17.089,41 euro / 21.793,03 euro) = 147,57 euro

Ligt het resultaat lager dan de minimumtoeslag, dan krijg je de minimumtoeslag.

Een pleegkind dat al meer dan 12 maanden onafgebroken in hetzelfde pleeggezin verblijft op 31 augustus voor het betrokken schooljaar, krijgt altijd de volledige toeslag.

Uitzonderlijke toeslag

Je hebt recht op de uitzonderlijke toeslag als je gezinsinkomen lager dan of gelijk is aan een tiende van de maximuminkomensgrens én voor minstens 70 % bestaat uit:

 • vervangingsinkomsten (werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering, brugpensioen)
 • of (equivalent) leefloon
 • of inkomensvervangende tegemoetkoming
 • of onderhoudsgeld

Hebben geen recht op de uitzonderlijke toeslag:

Meer info over de berekening van je gezinsinkomen

Gezinssituatie

Er gelden andere bedragen voor gehuwde, zelfstandige en alleenstaande leerlingen.

Raadpleeg de bedragen van de schooltoeslag: de bedragen van de schooltoeslag staan onderaan in de tabel.