Bij wie kan ik terecht als ik vragen heb over het dossier van mijn kind?

Zodra er voor je kind een dossier is opgestart, kan je terecht bij het agentschap Opgroeien, team Zoë (Zorgtoeslagevaluatie):

  • Via e-mail zoe.info@kindengezin.be
  • Via het nummer 02 533 13 41
    • Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12.30 uur
    • Dinsdag van 13.30 tot 17 uur