Elk kind krijgt

Een aantal bedragen gelden voor alle kinderen die in Vlaanderen wonen:

Het startbedrag

Wat is het?

Bij de geboorte of de adoptie van een kind, krijg je eenmalig een startbedrag van 1.144,44 euro. Het startbedrag voor een geboorte en een adoptie kan je niet samenvoegen voor hetzelfde kind binnen één gezin.

Hoe krijg je het?

Je kan het startbedrag ten vroegste vier maanden voor de geschatte geboortedatum en tot vijf jaar na de geboorte aanvragen bij een uitbetaler van het Groeipakket. Vraag je het startbedrag voor de geboorte aan, dan bezorg je je uitbetaler een doktersattest met de vermoedelijke geboortedatum. Kan je op het moment van je aanvraag nog geen attest voorleggen? Dan mag je het ook achteraf bezorgen.

Een voorbeeld: Lies en Mona verwachten een kind. De geschatte geboortedatum is 15 mei 2020. Ze kunnen het startbedrag aanvragen vanaf 15 januari 2020.

Ook voor een kind dat dood geboren wordt na zes maanden zwangerschap heb je recht op het startbedrag. Je uitbetaler heeft hiervoor de akte van aangifte van een levenloos kind nodig. Contacteer je uitbetaler als je hierover vragen hebt.

Bij een adoptie moet je bij je aanvraag een kopie van het verzoekschrift tot binnen- of buitenlandse adoptie voegen. Is er geen verzoekschrift bij een buitenlandse adoptie, dan volstaat een buitenlandse adoptiebeslissing of een beslissing tot plaatsing met het oog op adoptie.

Wanneer krijg je het?

Je ontvangt het startbedrag ten vroegste twee maanden voor de geschatte geboortedatum. Het startbedrag kan pas betaald worden na ontvangst van het doktersattest.

Een voorbeeld: Lies en Mona verwachten een kindje. De geschatte geboortedatum is 15 mei 2020. Ze kunnen het startbedrag ontvangen vanaf 15 maart 2020.

Bij een adoptie krijg je het startbedrag zodra het kind deel uitmaakt van je gezin.

Naar boven

Het basisbedrag

Wat is het?

Je krijgt maandelijks een basisbedrag voor je kind(eren), als financiële ondersteuning bij de opvoeding. Dat bedrag is hetzelfde voor elk kind geboren vanaf 2019 en bedraagt 166,46 euro.

Kinderen geboren voor 2019 krijgen de basisbedragen van de vroegere kinderbijslag, aangevuld met een leeftijdsbijslag op 6, 12 en 18 jaar.

Hoe krijg je het?

Ontving je het startbedrag voor je kind? Dan krijg je het basisbedrag automatisch.

Kreeg je nog geen startbedrag, dan kun je het basisbedrag aanvragen bij een uitbetaler van het Groeipakket.

Als niemand de aanvraag doet, dan zal het Agentschap Uitbetaling Groeipakket (VUTG) het recht alsnog vaststellen en het Groeipakket uitbetalen.

Zolang je kind in Vlaanderen woont, heeft het onvoorwaardelijk recht tot en met de maand waarin het 18 jaar wordt. Voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte is dat tot de maand waarin het kind 21 jaar wordt.

Wanneer krijg je het?

Je ontvangt het basisbedrag steeds ten laatste op de achtste van de maand die volgt op het recht.

Een voorbeeld: Sonia en Mo krijgen op 25 januari 2019 een dochter Rani. Rani heeft vanaf januari 2019 recht op het basisbedrag. De uitbetaler betaalt het een eerste keer op 8 februari 2019.

Naar boven

De schoolbonus

Wat is het?

In augustus krijgt elk kind dat in juli recht had op het basisbedrag een schoolbonus als duwtje in de rug bij de start van het nieuwe schooljaar.

Ook kinderen die nog niet naar school gaan, krijgen de bonus als ondersteuning in de opvoedingskosten.

Het bedrag hangt af van de leeftijd van het kind.

0 - 4 jaar 20,81 euro
5 - 11 jaar 36,41 euro
12 - 17 jaar 52,02 euro
18 - 24 jaar 62,42 euro

Hoe en wanneer krijg je het?

Je krijgt de schoolbonus automatisch. Hij wordt betaald met het basisbedrag in augustus.

Naar boven