Extra tegemoetkoming voor gezinnen met inkomensdaling ten gevolge van Covid-19 pandemie

  • 8 juni 2020

Door de genomen maatregelen in de strijd tegen het coronavirus, zagen heel wat mensen hun inkomen dalen. Om de meest kwetsbare gezinnen te helpen in deze moeilijke periode, kondigde de Vlaamse regering vandaag enkele aanvullende steunmaatregelen aan, waaronder de Covid-19 toeslag binnen het Groeipakket. 

Uit de persmededeling van het Kabinet van de Vlaamse Minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding:

 

"We willen de gezinnen die het nodig hebben, tijdelijk extra ondersteunen. We richten ons op de meest kwetsbaren: elk gezin dat een zekere inkomensdaling kent en een gezinsinkomen heeft dat onder de inkomensgrens van 2.213 euro per maand ligt. 

De toeslag is een specifieke tegemoetkoming aan gezinnen voor kinderen ten laste. De tegemoetkoming is er voor de gezinnen die kunnen aantonen dat hun inkomen, in vergelijking met januari of februari, in zekere mate is gedaald in maart, april, mei of juni én onder de inkomensgrens van 2.213 euro zit. Ze moeten 1 maand inkomensdaling kunnen aantonen. Deze gezinnen ontvangen eenmalig een toeslag van 120 euro per kind, uitbetaald in drie maandelijkse schijven. Zo ondersteunen we de gezinnen met de laagste inkomens, waaronder een groot deel éénoudergezinnen." 

 Deze maatregel wordt nu concreet uitgewerkt. Zodra er meer informatie beschikbaar is, communiceren we via deze website, via onze sociale media en in samenwerking met onze partners in de welzijnssector (OCMW, Huizen van het Kind, CAW, enz.).