Kinderen geboren na 1 januari 2019

GEZINSBIJSLAGEN

Startbedrag geboorte of adoptie (eenmalig)

€ 1.122

Basisbedrag (maandelijks)

€ 163,20

Schoolbonus (jaarlijks)

 

0-4 jaar

€ 20,40

5-11 jaar

€ 35,70

12-17 jaar

€ 51

18-24 jaar

€ 61,20

Sociale toeslagen (maandelijks)

 

< 2 kinderen

inkomen onder 30.986,17 euro

€ 51 per kind

> 2 kinderen

inkomen onder 30.986,17 euro

€ 81,60 per kind

> 2 kinderen

inkomen tussen 30.986,17 euro en 61.200 euro  

€ 61,20* per kind

Zorgtoeslagen voor kinderen met specifieke ondersteuningsbehoefte (maandelijks)

Minstens 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de drie pijlers

 

 

€ 82,37

6 – 8 punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler

€ 109,70

9 – 11 punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler

€ 255,99

6 – 8 punten over de drie pijlers en ten minste 4 punten in de 1ste pijler
9 – 11 punten in de drie pijlers en ten minste 4 punten in de 1ste pijler
12 – 14 punten over de drie pijlers

€ 422,56

15 – 17 punten over de drie pijlers

€ 480,48

18 – 20 punten over de drie pijlers

€ 514,80

 + 20 punten over de drie pijlers

€ 549,12

Wezentoeslag (maandelijks)

 

Weeskind

€ 163,20

Halfwees

€ 81,60

Pleegzorgtoeslag (maandelijks)

€ 63,03

PARTICIPATIETOESLAGEN

Kinderopvangtoeslag (per opvangdag)

€ 3,23

Kleutertoeslag (jaarlijks)

€ 132,60

Schooltoeslag (jaarlijks)

 

Minimumtoeslag

Volledige toeslag

Uitzonderlijke toeslag

Kleuteronderwijs

€ 105,98

Lager onderwijs

 

€ 123,67

€ 192,33

€ 249,75

Secundair onderwijs

  • Gehuwde/
    zelfstandige/
    alleenstaande leerlingen

 

€ 728,67

€ 3340,64

-

  • Leerlingen in 3de lj. van 3de graad voltijds technisch of beroeps secundair

extern

intern

€ 286,77

€ 741,11

€ 1156,98

€ 1902,03

€ 1358,47

-

  • Alle anderen voltijds secundair onderwijs

extern

intern

€ 238,89

€ 617,60

€ 964,05

€ 1584,98

€ 1131,94

-

  • Stelsel leren en werken

 

€ 200,87

€ 549,27

€ 708,59

  • Verpleegkundigen in hoger beroepsonderwijs

extern

intern

€ 848,06

€ 848,06

€ 1238,94

€ 3720,75

-

-

Hoger onderwijs

€ 51/jaar (boven op de studietoelage, uitbetaald door het Vlaams Ministerie van Onderwijs).

De bedragen zijn van toepassing sinds 1 september 2018. Vanaf 2020 worden de bedragen jaarlijks geïndexeerd op een vast moment.

Opgelet: de bedragen vermeld voor de schooltoeslag zijn al de geïndexeerde bedragen voor het schooljaar 2020-2021.