Groeipakket_Afbeelding keuken

Kinderen geboren voor 1 januari 2019

Kinderen geboren voor 2019 behouden een aantal verworven rechten, namelijk de koppeling van het basisbedrag aan rangorde (van verschillende kinderen binnen één gezin) en aan leeftijd (extra bijslag op 6, 12 en 18 jaar). Ze behouden dit tot ze uitstromen (max. 25 jaar).

Ze kunnen ook onmiddellijk en integraal genieten van de vernieuwde toeslagen, namelijk:

Voor de sociale toeslag, blijven de bedragen voor kinderen geboren voor 2019 gebaseerd op de geïndexeerde bedragen van de ‘oude’ kinderbijslagreglementering. Maar ze kennen een ruimer toepassingsgebied, los van het socioprofessioneel statuut. Met een inkomen onder de inkomensgrens van 30.984 euro per jaar kan élk kind, ongeacht de geboortedatum, genieten van deze toeslag. De sociale toeslag voor gezinnen met een inkomen onder de 61.200 euro per jaar geldt op voorwaarde dat een derde of volgend kind geboren wordt vanaf 1 januari 2019.

Vanaf het schooljaar 2019-2020 komen kinderen geboren voor 2019 ook in aanmerking voor een mogelijke schooltoeslag, afhankelijk van het gezinsinkomen.

De zorgtoeslag voor kinderen van wie de ouder(s) overleden zijn voor 2019, voor pleegkinderen en kinderen met een beperking geboren voor 2019, blijft gebaseerd op de ‘oude’ kinderbijslagreglementering.

Het Groeipakket voor een gezin met kinderen geboren voor én na 2019 kan dus een mix van ‘oude’ en ‘nieuwe’ bedragen zijn.