GPedia

Het kennisportaal GPedia bundelt alle expertise over het Groeipakket.

Onder reglementering vind je de relevante regelgeving voor het Groeipakket (decreten, uitvoeringsbesluiten, administratieve richtlijnen, Europese en internationale reglementeringen …)

De thema’s geven meer duiding bij de praktische toepassing van de Groeipakketreglementering.