Hoe verloopt de procedure van mijn aanvraag voor zorgtoeslag?

De procedure voor een zorgtoeslag bestaat uit verschillende stappen. Die vind je in de tijdslijn hieronder, samen met de gemiddelde doorlooptijd.
Zorg voor een goed onderbouwd dossier, nog vóór je de zorgtoeslag aanvraagt bij je uitbetaler Groeipakket. Een goed onderbouwd dossier is een dossier waaruit duidelijk blijkt in welke mate je kind een specifieke ondersteuningsbehoefte heeft.

Overzicht procedure

 

Ouder

dient aanvraag in bij uitbetaler Groeipakket

 

Uitbetaler Groeipakket

stuurt aanvraag voor zorgtoeslag elektronisch door naar Opgroeien - team Zoë

 

Opgroeien - team Zoë

 

Ouder

stuurt de ingevulde vragenlijsten en verslagen terug naar team Zoë

 

Opgroeien - team Zoë

stuurt dossier door naar evaluerend arts, zodra het volledig is en nodigt mogelijk uit voor een gesprek

 

Evaluerend arts

 

Opgroeien - team Zoë

bezorgt resultaat evaluatie aan ouders en uitbetaler Groeipakket

 

Uitbetaler Groeipakket

stelt recht, bedrag en periode zorgtoeslag vast en informeert het gezin

Gemiddelde doorlooptijd

De tijdsduur vanaf het bezorgen van de vragenlijsten aan de ouder(s) tot het bezorgen van de beslissing aan de ouder(s) en de uitbetaler bedraagt gemiddeld 223 dagen.

Gemiddelde doorlooptijd (eind juni 2020):

  • Voor een eerste aanvraag: 232 dagen,
  • Voor een herziening: 120 dagen.