Schooltoeslag
BELANGRIJK

COVID-19-toeslag aanvragen kan nog tot 31/10

Gezinnen die een inkomensverlies leden door de coronacrisis en het financieel zwaar hebben, kunnen een eenmalige ondersteuning van 120 euro krijgen via het Groeipakket. De COVID-19-toeslag kun je aanvragen tot 31 oktober 2020. Lees meer over de voorwaarden en hoe je de toeslag aanvraagt.

Schooltoeslag schooljaar 2020-21

De schooltoeslag vervangt de vroegere schooltoelage die werd uitbetaald door het Vlaams Ministerie van Onderwijs. Krijgt je kind een Groeipakket, dan ontvang je de schooltoeslag automatisch tussen september en december als je er recht op hebt. Lees meer over de voorwaarden en toekenning van de schooltoeslag.