Huizen van het Kind

Decretaal is een formele samenwerking voorzien tussen de uitbetalers van het Groeipakket en de Huizen van het Kind met het oog op een goed uitgewerkte loketfunctie. Deze functie is fysiek (o.a. via de loketten van de uitbetalers, de Huizen van het Kind, ... ) en via contact op afstand (via telefoon, chat, mails, website, enz.).

We streven naar voldoende geografische bereikbaarheid en spreiding. Hierbij is er aandacht voor aanwezigheid en ondersteuning van de ouders in de Huizen van het Kind. In het voorjaar van 2017 werd de samenwerking tussen de uitbetalers van het Groeipakket en de Huizen van het Kind verder geconcretiseerd. De minimale dienstverlening alsook de bijhorende werkafspraken werden vastgelegd in een samenwerkingskader.

Als partner wensen we graag jouw inbreng bij deze pagina en horen we graag jouw mening. Dus mis je hier belangrijke info, wil je info delen met ons, heb je vragen met betrekking tot de genomen beleidskeuzes of zie je opportuniteiten naar de toekomst? Aarzel dan niet ons even te contacteren via groeipakket@kindengezin.be.