Nationaliteit

Belgische nationaliteit

Om in aanmerking te komen voor een schooltoeslag moet een leerling of een student in principe op 31 augustus voor het betrokken schooljaar Belg zijn.

Toeslag voor wie geen Belg is

Ook als je geen Belg bent, kan je een toeslag krijgen. Je komt in aanmerking voor een schooltoeslag als de leerling op 31 augustus voor het betrokken schooljaar:

  • toegelaten of gemachtigd is om in België te verblijven

  • het slachtoffer is van mensenhandel en in het bezit is van een attest van immatriculatie of een attest van de vzw Payoke, vzw Pag-Asa of vzw Sürya

  • een niet-begeleide minderjarige is en in het bezit is van een attest van immatriculatie

  • een pleegkind is dat al langer dan 12 maanden onafgebroken in hetzelfde pleeggezin verblijft