Onafhankelijke Bestuurders voor de raad van bestuur

 • 8 februari 2019

Het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid (VUTG) zoekt enthousiaste en gedreven onafhankelijke bestuurders om haar raad van bestuur te versterken.

De raad van bestuur bepaalt het algemeen beleid van het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid.

 

5 vacatures - Solliciteer tot en met 8 maart 2019

 

Profiel

De kandidaten voldoen aan volgende vereisten:

 • Beschikken over een deskundigheid inzake algemeen bestuur van een vennootschap of (overheids)organisatie;
 • Beschikken over een specifieke deskundigheid inzake het algemeen bestuur van het VUTG, het beleidsveld en de inhoudelijke materie waarin het VUTG actief is, zoals de missie, de bevoegdheden en taken van het VUTG;
 • Kunnen beslissen op basis van een onafhankelijk oordeel, in staat zijn om belangenconflicten te vermijden, omzichtig kunnen omspringen met vertrouwelijke informatie en bereid zijn blijk te geven van integriteit en toewijding;
 • Bereid zijn voldoende tijd te investeren in het mandaat van onafhankelijk bestuurder, aanwezig te zijn op de vergaderingen van de raad van bestuur (één tot maximaal tweemaal per maand) en deze vergaderingen degelijk voor te bereiden;
 • Voldoen aan de onafhankelijkheidsvoorwaarden én onverenigbaarheden.

 

Diploma's

 • Geen specifieke studievereisten

 

Aanbod

Het mandaat is bezoldigd. De vergoedingen bestaan uit een jaarlijkse vaste vergoeding van 2.400 euro (niet-geïndexeerd) en een presentiegeld van 240 euro (niet-geïndexeerd) per vergadering voor de eerste 15 vergaderingen van de raad van bestuur waaraan de bestuurder heeft deelgenomen. Vanaf de 16de vergadering worden de presentiegelden gehalveerd. Ook de reiskosten per vergadering worden vergoed nl. 0,3573 euro per kilometer.

Het VUTG voorziet in een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

 

Plaats tewerkstelling

Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid

Trierstraat 9, 1000 BRUSSEL

   

Waar en hoe solliciteren?

Contactpersoon: Isabelle Buyse             Via e-mail: managementjobs@vlaanderen.be

 

Heb je interesse in deze functie? Solliciteer dan ten laatste op 8 maart 2019.

Bezorg ons volgende documenten:

 • CV
 • begeleidende motivatiebrief 
 • overzichtslijst van je andere lopende mandaten en activiteiten 
 • ondertekende verklaring op eer dat je voldoet aan de onafhankelijkheidsvoorwaarden

Bij voorkeur via e-mail naar managementjobs@vlaanderen.be. Vermeld in het onderwerp van je mail ‘Kandidatuur onafhankelijke bestuurders VUTG’. Per post kan je jouw kandidatuur richten aan:

VUTG – Agentschap Overheidspersoneel
T.a.v. Isabelle Buyse
Havenlaan 88, bus 42
1000 Brussel

Voor meer informatie over de inhoud van het mandaat van onafhankelijk bestuurder of de selectieprocedure kan je terecht bij de heer Leo Van Loo, tel.: 02/897.10.50, gsm: 0473/83.41.29, e-mail: leo.vanloo@vutg.be

 

pdf bestandSelectiereglement voor onafhankelijke bestuurder VUTG.pdf (714 kB)

 

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!