Punten van je gezin

We berekenen het aantal punten van je gezin

Om te bepalen hoeveel je mag verdienen om in aanmerking te komen voor een toeslag, kijkt je uitbetaler Groeipakket wie deel uitmaakt van je gezin op basis van het domicilieadres. De personenlast in je gezin wordt uitgedrukt in punten. Hoe hoger het aantal punten, hoe hoger de inkomensgrens voor een toeslag. Om het aantal punten te bepalen, wordt gekeken naar je gezinssituatie op 31 augustus voor het betrokken schooljaar.

Wie? Berekening aantal
punten
1 startpunt voor alle gezinnen, behalve de alleenstaande en zelfstandige leerlingen zonder kinderen 1
Elke persoon in het gezin die fiscaal ten laste is van de personen op wier inkomen de toeslag wordt berekend + 1
Elke leerling in het gezin die niet meer fiscaal ten laste is, maar niet voldoet aan de voorwaarden voor zelfstandige, gehuwde of alleenstaande leerling + 1
Elke persoon in het gezin die hoger onderwijs volgt of een bachelor-na-bacheloropleiding of een master-na-masteropleiding volgt. Het totaal aantal punten wordt verminderd met 1 punt en bedraagt nooit minder dan 0 + 1
Elke persoon in het gezin die op 31 augustus voor het betrokken schooljaar minstens 66 % gehandicapt is (minstens 4 punten in pijler 1) + 1
   

Opgelet: voor dezelfde persoon in het gezin kan je vaak verschillende punten tellen. Voorbeeld: als een broer van de leerling fiscaal ten laste is én hoger onderwijs volgt én een handicap heeft, telt hij voor 3 punten.

Inkomensgrenzen volgens het aantal punten

SCHOOLJAAR 2020 - 2021

Aantal punten van je gezin

Minimumgrens (euro)

Maximumgrens (euro)

0

12.068,53 24.684,44

1

20.915,31 34.662,51

2

23.596,97 42.403,39

3

25.852,90 48.125,38

4

27.215,03 54.329,19

5

28.562,99 61.978,53

6

29.910,86 67.158,38

7

31.258,77 69.932,12

8

32.606,66 72.671,83

9

33.954,57 75.417,72

10

35.302,48 78.338,95
11 36.650,44 80.909,64
12 37.998,31 83.772,38
13 39.346,22 86.459,93
14 40.694,18 89.205,88
15 42.006,89 91.951,74
16 43.243,65 94.697,73
17 44.480,41 97.443,63
18 45.717,14 100.189,53
19 46.953,90 102.935,54
20 48.190,64 105.681,42
  • Je inkomen ligt boven de maximumgrens: geen toeslag
  • Je inkomen is gelijk aan de maximumgrens: minimumtoeslag
  • Je inkomen is gelijk aan of lager dan de minimumgrens: volledige toeslag
  • Je inkomen ligt tussen de maximumgrens en de minimumgrens: gedeeltelijke toeslag (= percentage van de volledige toelage, berekening volgens formule)
  • Je inkomen is lager dan of gelijk aan een 10de van de maximumgrens: uitzonderlijke toeslag