Niet akkoord?

… met de beslissing van je uitbetaler (het bedrag, de punten, de periode): je kan binnen de 3 maanden in beroep gaan tegen deze beslissing via de Arbeidsrechtbank. (Voor beslissingen genomen vóór 1/1/2019 geldt een beroepstermijn van 10 jaar.)

… met de wijze waarop je zorgtoeslagevaluatie verliep (de manier waarop je behandeld werd, de doorlooptijd, het verloop, ...): contacteer de Klachtendienst van Kind en Gezin. Opgelet: het neerleggen van een klacht heeft geen invloed op de beroepstermijn.

… met de wijze waarop het contact met je uitbetaler Groeipakket verliep: contacteer de Klachten-en bemiddelingsdienst van het Agentschap Uitbetaling Groeipakket.

Je kan ook altijd terecht bij de Vlaamse Ombudsdienst.

 

Wil je een herziening aanvragen?

Dit kan enkel als je ook nieuwe elementen kan aanreiken.