Header

Wat zit er in het Groeipakket?

Elk kind dat in Vlaanderen woont, krijgt sinds 1 januari 2019 een Groeipakket. In dat pakket zitten de gezinsbijslagen (de vroegere kinderbijslag) en andere financiële tegemoetkomingen op maat van elk kind.

In het kader van de Europese verordeningen en de bilaterale akkoorden kunnen ook kinderen in het buitenland de gezinsbijslagen krijgen.