Header

Wat zit er in het Groeipakket?

Het Groeipakket is het geheel van gezinsbijslagen (de vroegere kinderbijslag) en andere financiële tegemoetkomingen die de Vlaamse overheid voorziet op maat van elk kind in elk gezin.

Het geeft gezinnen maximaal de kans elk kind te laten groeien en zich zo volledig mogelijk te ontplooien. Bovendien biedt het gezinnen ondersteuning bij de kosten van de opvoeding van kinderen.

Elk kind dat in Vlaanderen woont, krijgt sinds 1 januari 2019 een Groeipakket.

In het kader van de Europese verordeningen en de bilaterale akkoorden kunnen ook kinderen in het buitenland de gezinsbijslagen krijgen.

Omdat het Groeipakket een pakket op maat is, kan het bedrag ervan veranderen wanneer de situatie van het kind of van zijn gezin wijzigt. Neem in dat geval altijd contact op met je uitbetaler.

Weet je niet wie je uitbetaler is? In Mijn Burgerprofiel vind je meer info over jouw Groeipakket.