Wie met zijn gezin buiten Vlaanderen woont, kan ook recht hebben op de Vlaamse participatietoeslagen

  • Je kind gaat naar de kinderopvang (door Kind & Gezin vergund) en je betaalt er niet op basis van je inkomen, dan kan je rekenen op een kinderopvangtoeslag van 3,29 euro per kind, per opvangdag. 

  • Kleuters van 3 jaar die naar school gaan en kleuters van 4 jaar die naar school blijven gaan en voldoende aanwezig zijn, krijgen twee jaar op rij een kleutertoeslag van 135,25 euro. Deze toeslag wordt jaarlijks uitbetaald na de derde en/of na de vierde verjaardag van je kleuter, wanneer aan de voorwaarden werd voldaan. Het gaat hier om door Vlaanderen erkend en/of gesubsidieerd onderwijs en geldt vanaf geboortejaar 2015 of jonger.

  • Minder kapitaalkrachtige gezinnen kunnen ook recht hebben op een schooltoeslag (voor kleuter, lager of secundair onderwijs). Het bedrag is afhankelijk van je inkomen en onderwijsniveau en wordt per schooljaar toegekend. Voor studenten in het hoger onderwijs wordt de studietoelage verder toegekend door het Ministerie van Onderwijs, aangevuld met 51 euro/jaar extra.

pdf bestandFlyer Participatietoeslag Brussel.pdf (3.88 MB)

Hoe aanvragen?

1. Kies hier zelf een Vlaamse Uitbetaler Groeipakket:


Heb je gekozen? Dan krijg je automatisch het geld waar je kind recht op heeft. Dat is de snelste manier.

2. Maak je geen keuze? 

Geen probleem. Je krijgt automatisch het geld waar je recht op hebt. De kinderopvang of school zal de informatie van je kind doorgeven aan het Groeipakket. De publieke uitbetaler FONS zal de betalingen al starten. Ze contacteren je dan om een uitbetaler te kiezen. Kies je geen uitbetaler? Dan blijf je automatisch aangesloten bij de publieke uitbetaler FONS.