Ambtshalve herziening

Het resultaat van een zorgtoeslagevaluatie geldt tot de leeftijd van 6, 12 of 18 jaar. Op dat moment wordt de ondersteuningsbehoefte ‘ambtshalve’ herzien (tenzij de evaluerend arts voor jouw kind een ander tijdstip aangeeft).

Je hoeft zelf geen initiatief te nemen,  Opgroeien doet hiervoor het nodige.