Zorgsector

Welke informatie is noodzakelijk om een aanvraag zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte te vervolledigen?

Om elk kind en zijn/haar gezin gelijke kansen te geven wordt bij een aanvraag zorgtoeslag de specifieke ondersteuningsbehoefte van kinderen met een zelfde aandoening of beperking op dezelfde manier geëvalueerd. Om dit te garanderen, wordt het medisch dossier waarover de evaluerend arts beschikt, per aandoening of beperking op dezelfde manier samengesteld.

Voor de ouders: 'Inlichtingenformulier psychosociale gegevens'

Dit formulier wordt door de ouders ingevuld. Ze kunnen zich hierbij laten ondersteunen door een vertrouwenspersoon (bv. een sociaal werker, een tolk …).

Voor de behandelend arts: 'Inlichtingenformulier medische gegevens':

Dit formulier wordt door de ouders bezorgd aan de behandelend arts. Het kan bij voorkeur samen met de ouder ingevuld worden.  

Voor andere artsen en therapeuten die niet beschikken over het ’Inlichtingenformulier medische gegevens':

docx bestandVragenlijst voor medische gegevens (897 kB)

docx bestandVragenlijst voor de therapeut (868 kB)

docx bestandVragenlijst voor het CLB (1.02 MB)

Hoe bezorg je de ingevulde documenten terug?

Verstuur ze naar:

Opgroeien, team Zorgtoeslagevaluatie (Zoë)
t.a.v. de coördinerend arts 
Hallepoortlaan 27 
1060 Brussel 

Wij horen graag jouw mening:

  • Mis je belangrijke informatie?
  • Wil je informatie delen?
  • Heb je vragen over de genomen beleidskeuzes?
  • Zie je kansen naar de toekomst?

Laat het ons zeker weten via groeipakket@kindengezin.be.

 

zorgtoeslag

Vacature

Opgroeien is op zoek naar gemotiveerde artsen om de missie #kansrijkopgroeien samen te realiseren.

Het team Zorgtoeslagevaluatie wil zijn slagkracht vergroten om sneller meer kinderen en gezinnen de zorgtoeslag te kunnen toekennen. Daarom hebben we gemotiveerde artsen met een hart voor onze missie nodig.

Wil jij je engageren voor kinderen met een beperking of handicap? Wil jij je artsenpraktijk combineren met een deeltijdse job als evaluerend arts?

Bekijk onze vacature op www.opgroeien.be