Zorgsector

Als partner binnen de zorgsector (ziekenhuizen, mutualiteiten, revalidatiecentra, MDT's, ...) zal jouw betrokkenheid binnen het Groeipakket voornamelijk liggen bij de zorgtoeslag.

Voor de zorgtoeslag aan wezen en pleegkinderen verwijzen we je naar de algemene info op deze website.

Vanaf het voorjaar 2019 start Kind&Gezin met informatie- en uitwisselingsrondes over de implementatie van de zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte.

Een stand van zaken rond de implementatie van deze zorgtoeslag (maart 2019) vind je hier:

pdf bestandzorgtoeslag en zorgtoeslag evaluatie .pdf (1.57 MB)

 

Als partner wensen we graag jouw inbreng bij deze pagina en horen we graag jouw mening. Dus mis je hier belangrijke info, wil je info delen met ons, heb je vragen met betrekking tot de genomen beleidskeuzes of zie je opportuniteiten naar de toekomst? Aarzel dan niet ons even te contacteren via groeipakket@kindengezin.be.