Pleegkinderen

Wanneer een kind vanaf 2019 geplaatst wordt in een pleeggezin, wordt een pleegzorgtoeslag van 63,03 euro toegekend. Dit bedrag wordt volledig aan de pleegouder uitbetaald als het gaat om perspectiefbiedende pleegzorg (= pleegzorg met een continu en langdurig karakter). Bij perspectiefzoekende pleegzorg (= pleegzorg met een kortdurend karakter) gaat de toeslag naar de begunstigde voor de plaatsing.

De bijslagtrekkende voor de plaatsing blijft de pleegzorgtoeslag ontvangen als die toegestaan is voor 1 januari 2019, zolang er zich geen wijziging in de plaatsing voordoet.