Pleegkinderen

Een pleegkind heeft net als elk ander kind in Vlaanderen recht op een Groeipakket. Het basisbedrag gaat naar het pleeggezin. Dat wordt aangevuld met een maandelijkse pleegzorgtoeslag van 64,29 euro.

Voor plaatsingen vanaf 1 januari 2019 bepaalt het type plaatsing wie de pleegzorgtoeslag krijgt:

  • Als een kind voor lange tijd verhuist naar een pleeggezin (perspectiefbiedende pleegzorg), dan gaat het bedrag volledig naar de pleegouders.
  • Bij pleegzorg van korte duur (perspectiefzoekende pleegzorg) gaat de toeslag naar de begunstigde voor de plaatsing. Die begunstigde is meestal de biologische ouder.

De persoon die de toeslag ontving voor de plaatsing, blijft deze ontvangen als die toegestaan is voor 1 januari 2019, zolang er zich geen wijziging in de plaatsing voordoet.